...

...

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο Επενδυτικός Νόμος βασικό εργαλείο για να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της κρίσης

Του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη*


Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί όρο εθνικής επιβίωσης και αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Στη συγκυρία αυτή η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει την κατάθεση συγκροτημένων και ρεαλιστικών προτάσεων για την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για εύκολη ρητορεία και ανέξοδες συνταγές πολιτικής.

Οι εξελίξεις που θα δρομολογηθούν στην ελληνική οικονομία τους επόμενους δώδεκα μήνες θα είναι καθοριστικές και μη αναστρέψιμες. Μια πρόσθετη μονάδα οικονομικής μεγέθυνσης για πέντε χρόνια μπορεί να αλλάξει ριζικά τα σενάρια αποκλιμάκωσης του χρέους της χώρας μας. Η διεθνής εμπειρία και η απλή αριθμητική του χρέους συνηγορούν σε αυτή την άποψη. Σε αυτή την προοπτική θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι τεκμηριωμένες διαπιστώσεις διεθνών οργανισμών για τις αναπτυξιακές προοπτικές και την ορατή προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας από το 2012. Ομως, για να επαληθευτούν οι προβλέψεις αυτές χρειάζεται να επανέλθει η χώρα σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης, η οποία θα απελευθερώνει τον δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας και θα της επιτρέπει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της με επενδυτικές αποφάσεις που συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση των υφιστάμενων οικονομικών δομών και αυξάνουν την παραγωγικότητα.
Ακούμε συχνά ότι η κρίση είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αλλάξουμε. Για να μη σπαταλήσουμε αυτή την ευκαιρία, θα πρέπει με αίσθημα ευθύνης να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί στον δημόσιο διάλογο δύο προτάσεις για τη διαδικασία εξόδου από την κρίση. Η πρώτη, άλλοτε ευθέως και άλλοτε συγκαλυμμένα, προτείνει να γίνουμε φτωχότεροι ως εθνική οικονομία με την ελπίδα ότι μια βίαιη και οριζόντια υποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας θα προσελκύσει κεφάλαια και θα επανατοποθετήσει την επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικοπολιτικές δομές σε νέες βάσεις. Την πατρότητα της πρότασης αυτής διεκδικούν εγχώριοι και αλλοδαποί επαγγελματίες καταστροφολόγοι, αλλά και θεσμικοί φορείς του πολιτικού συστήματος που αποφεύγουν να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και καταφεύγουν στην περιφορά προσχηματικών συνταγών πολιτικής, οι οποίες τη μόνη υπηρεσία που προσφέρουν είναι να απαξιώνουν το αναπτυξιακό όραμα στον δημόσιο διάλογο. Ο κοινός παρονομαστής αυτών των τοποθετήσεων είναι ότι πολλαπλασιάζουν τη σύγχυση αναφορικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και δεν συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια για να ενισχυθεί η φερεγγυότητα της ελληνικής οικονομίας, να σταματήσει η απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, να ανοίξουν και πάλι οι αγορές κεφαλαίων για τον Έλληνα επιχειρηματία και να εξασφαλίσει σταδιακά η ελληνική κυβέρνηση ζωτικό χώρο χειρισμών για το χρέος και την οικονομική πολιτική της.
Η δεύτερη πρόταση έχει διατυπωθεί και εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Είναι το πρόγραμμα διάσωσης της χώρας από την κρίση και το εθνικό σχέδιο για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Οι επίπονες διαρθρωτικές αλλαγές και η δημοσιονομική προσαρμογή που αποκαθιστούν μεσοπρόθεσμα ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον και ενισχύουν τη φερεγγυότητα της οικονομίας συμπληρώνονται και αξιοποιούνται από ένα ρεαλιστικό, συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας, ένα σχέδιο που επιδιώκει την αναθέρμανση της οικονομίας μέσα από την αξιοποίηση νέων επενδυτικών εργαλείων, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού, την αύξηση της εξωστρέφειας, την προώθηση της νέας και νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Το εθνικό σχέδιο για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που θέτουμε σε εφαρμογή εξασφαλίζει οικονομική αποτελεσματικότητα με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, δεν παγιδεύεται σε πελατειακές αγκυλώσεις που συντηρούν τις στρεβλώσεις στις αγορές, ανακατανέμει τις παρασιτικές προσόδους και βασίζεται σε κριτήρια μακροπρόθεσμης κοινωνικής απόδοσης. Παράλληλα, προτείνει συγκροτημένες παρεμβάσεις αναπτυξιακής πολιτικής με υψηλή οικονομική απόδοση
και καλύτερες προοπτικές ενσωμάτωσης στη διεθνή οικονομία της γνώσης και στη διαδικασία ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρωτοβουλιών έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση τον νέο Επενδυτικό Νόμο, ο οποίος εκφράζει την πολιτική μας βούληση να στηρίξουμε την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας στις επενδύσεις. Με τον νέο Επενδυτικό Νόμο αφήνουμε πίσω την ξεπερασμένη πολιτική των επιχορηγήσεων και εστιάζουμε στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές και ευνοϊκά δάνεια, ενώ οι ενισχύσεις κεφαλαίου περιορίζονται σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες.
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων.
Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων:
1. Ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας.
2. Στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.
3. Προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη.
Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση. Αφορούν:
1. Στη νεανική επιχειρηματικότητα
2. Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια
3. Στα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων
4. Στις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης.
Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης, όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις κεφαλαίου και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός.
Παράλληλα, ενεργοποιείται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), για την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά με τη χορήγηση επιδοτούμενων δανείων στις επιχειρήσεις.
Με αίσθημα ευθύνης και έπειτα από διαδικασία ανοικτού και αδιαμεσολάβητου διαλόγου με φορείς της αγοράς, διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από την ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, τον τραπεζικό κλάδο, τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς, προχωρήσαμε σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει ρεαλιστική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία. Αναλυτικότερα, ο νέος Επενδυτικός Νόμος προσφέρει πειστικές απαντήσεις:
• Στη μείωση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων, με την εισαγωγή νέων εργαλείων χρηματοδότησης για την ενίσχυση των επενδύσεων.
• Στο πρόβλημα της ρευστότητας και στα απαγορευτικά επιτόκια για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, με τα χαμηλότοκα δάνεια και τη δραστηριοποίηση του ΕΤΕΑΝ.
• Στη μείωση των επενδύσεων, με τη συνδρομή της δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή με τις φοροαπαλλαγές.
Επιτυγχάνεται έτσι η επίσπευση επενδυτικών αποφάσεων και η άρση αντικινήτρων για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.
• Στην υστέρηση της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, με την επιτάχυνση της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και τη διοχέτευσή τους στο ΕΤΕΑΝ.
• Στην επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών, με την εξυγίανση των «κανόνων του παιχνιδιού» και με στοχευμένες παρεμβάσεις για τη δημιουργία αγορών.
• Στη χαμηλή ποιότητα επενδυτικών αποφάσεων, με την πριμοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και την αντιμετώπιση των υπερτιμολογήσεων.
• Στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων παραοικονομίας και επίσημης οικονομίας, με την εισαγωγή κινήτρων για την άμεση και συνεχιζόμενη διοχέτευση πόρων της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία.
Πρόκειται για έναν νόμο ρεαλιστικό και προοδευτικό. Έναν νόμο που απαντά στις σημερινές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και στις ανάγκες της επιχειρηματικότητας. Έναν νόμο που διαθέτει σαφή στόχευση, που αφήνει πίσω του τη λογική των ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων, που ενισχύει βιώσιμες επενδύσεις υψηλής οικονομικής απόδοσης, που καθιερώνει τη διαφάνεια με αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης και αδιάβλητες διαδικασίες αξιολόγησης. Έναν νόμο που ξαναδίνει αξία στους κοινωνικούς πόρους και μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα μέσα από ένα σαφές χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Πρόκειται ακόμη για έναν νόμο που αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα και σχέδιο δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις πολλών δεκαετιών.
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος εκφράζει την Ελλάδα του αύριο, καθώς ενσωματώνει το νέο αναπτυξιακό μας πρότυπο. Γι’ αυτό και αναμένουμε να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο στην προσπάθειά μας να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της κρίσης και να προχωρήσουμε στον δημιουργικό κύκλο της παραγωγικής προσπάθειας, της δημιουργίας, του δυναμισμού και της αισιοδοξίας.

*O κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είναι υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύτηκε στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 19/12/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου