...

...

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: "Χρειάζεται Ευρωπαϊκό Ταμείο για την κοινωνική ανάπτυξη"

Η απόφαση της συνόδου κορυφής, δίνει το έναυσμα για τη μονιμοποίηση «μηχανισμών τιμωρίας» που στόχο έχουν την ένταξη των οικονομιών σε καθεστώς μόνιμης επιτήρησης και λιτότητας αλλά και των κοινωνιών σε καθεστώς μόνιμης έκτακτης ανάγκης.
Μια τέτοια προοπτική δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί ερήμην των λαών και να επικυρωθεί χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία των δημοψηφισμάτων. 
Το αποτέλεσμα της τόνωσης της «ανταγωνιστικότητας» των λαών της Ευρώπης το γνωρίζουμε ήδη: η Ευρωπαϊκή Ενωση μετράει σήμερα πάνω από 23 εκατομμύρια ανέργους, 80 εκατομμύρια φτωχούς, ενώ βιώνει και τη διαρκή επιδείνωση των συνθηκών ανθρώπινης διαβίωσης. Και ενώ παντού στην Ευρώπη, οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι λαοί εκφράζουν την απόρριψή τους στην πολιτική της οπισθοδρόμησης με μαζικούς αγώνες, η σύνοδος κορυφής των επικεφαλής των κρατών-μελών προσυπογράφει τη λογική του νόμου του ισχυρού και δολοφονεί το ευρωπαϊκό ιδεώδες. 
Για να βγουν οι ευρωπαϊκοί λαοί από την οξεία κρίση που βιώνουμε, απαιτείται μια πολιτική τόνωσης της απασχόλησης, στήριξης της κοινωνικής ασφάλισης, αναδιανομής του πλούτου σε κάθε χώρα. Απαιτείται, μια δίκαιη ρύθμιση του χρέους, με διαγραφή σημαντικού μέρους του για τις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Απαιτείται τέλος, και η ενεργοποίηση μηχανισμών αλληλεγγύης, μέσα από την κατάρτιση των προϋπολογισμών. 
Το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), που αποτελείται από περίπου 40 πολιτικά κόμματα από χώρες εντός κι εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη αντιστάσεων και στη «σύγκλισή τους», ώστε να τεθεί ένα τέλος στις εντολές των κυρίαρχων οικονομικών πολιτικών. Σε αντιδιαστολή με τους αρχιτέκτονες της Συνθήκης της Λισαβόνας που δολοφονούν την ευρωπαϊκή ιδέα, εμείς θέλουμε να της δώσουμε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση ελπίδας, στην οποία προσβλέπουν οι λαοί μας. Σύμφωνα με την απόφαση του 3ου Συνεδρίου του ΚΕΑ (Παρίσι 3-5 Δεκεμβρίου 2010), από τις αρχές του νέου έτους η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα κάνει χρήση της ονομαζόμενης «Πρωτοβουλίας Πολιτών», έτσι όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι παύουμε να αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της. 
Το ΚΕΑ, λοιπόν, θα ξεκινήσει συλλογή υπογραφών πυροδοτώντας τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την κρίση και διεκδικώντας τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Κοινωνική Ανάπτυξη, που θα μπορούσε να αντλεί πόρους από τη φορολογία στη ροή κερδοσκοπικού κεφαλαίου, αλλά και από την ΕΚΤ. 
Μια ΕΚΤ ριζικά επανιδρυμένη και με ένα ευρώ που θα είναι μέσο νομισματικής συνεργασίας μεταξύ των λαών, θα υπηρετεί τη δημιουργία και τη ριζική αναδιανομή του πλούτου, την ισόρροπη ανάπτυξη και την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Μια ΕΚΤ, η οποία, σε ευθεία σύγκρουση με το σχέδιο για την επονομαζόμενη «σταθεροποίηση», θα χορηγεί δάνεια με χαμηλά -ή μηδενικά- επιτόκια στα κράτη-μέλη που θα χρηματοδοτούν δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της απασχόλησης, της κατάρτισης και της έρευνας, θα αναπτύσσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους και θα συμβάλλουν στην κατασκευή χρήσιμων υποδομών, ιδίως στον περιβαλλοντικό τομέα. 

Το κείμενο συνυπογράφει ο Pierre Laurent, γραμματέας ΚΚ Γαλλίας, πρόεδρος Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία 19/12/2010 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου