...

...

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Η ανάπτυξη στην πρώτη γραμμή

Του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη*

Η περίοδος από τον Οκτώβριο του 2009 έως σήμερα, οριοθετείται πολιτικά και ιστορικά ως η περίοδος διάσωσης της ελληνικής οικονομίας απ’ τη χρεωκοπία. Έπειτα από μια ιστορικών διαστάσεων περικοπή του ελλείμματος κατά 15 δις ευρώ σε ένα χρόνο, εξέλιξη που κρίθηκε θετικά από τους διεθνείς μας εταίρους, βρισκόμαστε πλέον στο μεταίχμιο ενός νέου οικονομικού και πολιτικού κύκλου.
 Δεν χωράει αμφιβολία ότι η οικονομική κρίση και η ένταξη της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης συνεχίζουν να προσδιορίζουν με σαφήνεια το στρατηγικό περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε για την επόμενη διετία. Δεν οφείλουμε απλά να συνεχίσουμε την προσπάθεια συμμαζέματος των δημόσιων οικονομικών. Ως προοδευτική κυβέρνηση οφείλουμε να λάβουμε μέτρα για να ξεφύγουμε απ’ το μοντέλο της σπάταλης, πελατειακής και γι’ αυτό «δανειοτραφούς» οικονομίας που είχαμε υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα της φούσκας δεν μας αξίζει. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιη, ούτε οικονομικά αποτελεσματική.
Ωστόσο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, ήρθε η ώρα να περάσουμε πολιτικά και οικονομικά από το έκτακτο καθεστώς της κατεπείγουσας διάσωσης με σκληρά δημοσιονομικά μέτρα σε μια νέα πολιτική σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομίας. Να θέσουμε ξανά την ανάπτυξη στην πρώτη γραμμή, χτίζοντας βήμα προς βήμα μια προοδευτική και κοινωνικά δίκαιη λύση στην κρίση. 
Η πορεία αυτή προς την ανάκαμψη δεν θα είναι εύκολη ούτε και ορατή από τη μια μέρα στην άλλη. Αναγκαία συνθήκη ωστόσο για να έχουμε ξανά ανάπτυξη είναι να δώσουμε νικηφόρα μάχη ενάντια στην παγίδα του «δημοσιονομικού εγκλωβισμού» που θέλει τα περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα να αποτελούν το κυρίαρχο μείγμα οικονομικής πολιτικής.
Σήμερα, είναι εθνική ανάγκη να αποκατασταθεί η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεν αρκεί όμως μόνο η λογιστική τήρηση του μνημονίου για την επαναξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές. Απαιτούνται απτά δείγματα ρεαλιστικής και αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής. Το επόμενο βήμα μιας σοβαρής οικονομικής πολιτικής πρέπει να είναι μια Εθνική Προοδευτική Πολιτική Εξόδου από την κρίση με όρους Δημοσίου Συμφέροντος, Οικονομικής Αποτελεσματικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης, και αυτήν υλοποιούμε στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών και προγραμματικών δράσεων που θέτουμε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2011. 
Πρόκειται για μια συνεκτική πολιτική αναπτυξιακής επανεκκίνησης, η οποία θα κινηθεί στους ακόλουθους άξονες: 
(α) Ενισχύουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη ρευστότητα με την αξιοποίηση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Οι διαθέσιμοι πόροι για επενδύσεις μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω με την αξιοποίηση νέων εργαλείων χρηματοδότησης και με την αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στα ανταγωνιστικά Κοινοτικά προγράμματα. Ήδη έχουν δρομολογηθεί προς αυτή την κατεύθυνση κάποιες πρώτες καινοτόμες απόπειρες δημιουργίας Ειδικών Ταμείων, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το Jeremie και το Jessica.
(β) Επιταχύνουμε την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων με συντεταγμένη αναδιάρθρωση και επίσπευση του ΕΣΠΑ που ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, καθώς σε ένα χρόνο τα επίπεδα απορρόφησης αγγίζουν το 15% από το 2,9% που «έτρεχε» πέρυσι.
(γ) Διευρύνουμε τα περιθώρια της πολιτικής μας με την προώθηση μιας νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων, την ανάδειξη μιας νέας γενιάς καινοτόμων επιχειρηματιών, την υιοθέτηση νέων πολιτικών εργαλείων που προάγουν την οικονομική αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων. 
(δ) Δημιουργούμε ένα νέο Επενδυτικό Νόμο-τομή στην ιστορική συνέχεια των μεταπολιτευτικών αναπτυξιακών νόμων, που αλλάζει ριζικά το υφιστάμενο καθεστώς επιχορηγήσεων και εισάγει καινοτόμους μηχανισμούς κινητοποίησης κεφαλαίων και επιστημονικού δυναμικού, εξασφαλίζει οικονομική αποτελεσματικότητα με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, δεν παγιδεύεται σε πελατειακές αγκυλώσεις που συντηρούν τις στρεβλώσεις στις αγορές, ανακατανέμει τις παρασιτικές προσόδους και βασίζεται σε κριτήρια μακροπρόθεσμης κοινωνικής απόδοσης. 
Αυτό το συγκροτημένο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο έχει ήδη μπει σε εφαρμογή με στόχο να οδηγήσει σε χειροπιαστή βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων για την ελληνική οικονομία με την αύξηση του ΑΕΠ και την αναθέρμανση των επιχειρηματικών προσδοκιών. Και ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει μια πρώτη πειστική απάντηση της κυβέρνησης στο ερώτημα των αγορών για το αναπτυξιακό μας σχέδιο.

*Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου