...

...

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Στήριξη αλλά και πειθαρχία

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ*

Πάµε σε ένα γερµανικό µοντέλο για την Ευρώπη; 
∆εν υπάρχει ένα καιµοναδικό µοντέλο για την ευρωζώνη. Η κάθε χώρα - µέλος είναι διαφορετική, έχει διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, ιστορία, αξίες. Μοιραζόµαστε όµως όλοι έναν κοινό στόχο: την Ενωµένη Ευρώπη.
Οι θεµελιωτές της ιδέας της Ενωµένης Ευρώπης ορθά διέβλεψαν ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να µην έχουµε ξανά πόλεµο στη Γηραιά Ηπειρο, σαν κι αυτούς που σχεδόν την κατέστρεψαν δυο φορές στον εικοστό αιώνα. Βασικό µέσο για να διατηρηθεί ενωµένη η Ευρώπη είναι το κοινό νόµισµα, το ευρώ. Το κοινό νόµισµα όµως απαιτεί ορισµένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί δεν τηρήθηκαν τα πρώτα δέκα χρόνιατου ευρώ. Η µη τήρηση των κανόνων ήταν και η αιτία της κατάρρευσης του συστήµατος σταθερών ισοτιµιών του Bretton-Woods παλαιότερα. Αν θέλουµε λοιπόν κοινό νόµισµα,πρέπει να υπάρξουν κανόνες και τήρησή τους. Είναι λογικό να το θέτει αυτό η Γερµανία, η οποία καλείται σήµερα να στηρίξει το ευρώ. Οι κανόνες αυτοί θα στηρίζονται σε δυο πυλώνες: στη δηµοσιονοµική πειθαρχία και την οικονοµική συνεργασία. 

Τι σηµαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή οικονοµία; 
Σηµαίνει καλύτερο συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής, περισσότερη δηµοσιονοµική πειθαρχία, καλύτερη εποπτεία των δηµοσιονοµικών αλλά και των χρηµατοπιστωτικών εξελίξεων, ταχύτερη παρέµβαση για τη διόρθωση των αποκλίσεων, αλλά και µηχανισµός στήριξης χωρών- µελών που κινδυνεύουν όπως η Ελλάδα σήµερα. Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης για το τι έγινε έχουν και οι εποπτικοί µηχανισµοί της ευρωζώνης, οι οποίοι δεν αντιλήφθησαν τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της Ελλάδας, τον εκτροχιασµό των τραπεζών στην Ιρλανδία, την κερδοσκοπία της γης στην Ισπανία και πολλά άλλα.

Αντέχει η Ελλάδα τη γερµανική πειθαρχία; 
Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν είµαστε ο περιούσιος λαός του Θεού, όπως ίσως πολλοί συµπατριώτες µας πιστεύουν. Έχουµε µεγάλες δυνατότητες στον τοµέα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες όµως πνίγονται από τους εκατοντάδες πελατειακούς περιορισµούς που επεβλήθησαν στο παρελθόν (κλειστά επαγγέλµατα και αγορές, υπέρµετρη χαλαρότητα στις εργασιακές συνθήκες του δηµόσιου τοµέα, λαϊκισµός, οµηρεία του κράτους από τα πολιτικά κόµµατακαι τον συνδικαλισµό, νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας, έλλειψη αξιοκρατίας και κινήτρων για αριστεία). Σήµερα έχουµε µοναδική ευκαιρία να αποτινάξουµε από πάνω µας αυτόν τον ζυγό. Αφού δεν µπορέσαµε να το κάνουµε από µόνοι µας, ας το κάνει η κ. Μέρκελ για µας.

*Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι γενικός διευθυνυτής του ΙΟΒΕ και καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοσιεύθηκε στα ΝΕΑ 5/02/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου